Приказки

Навигация:

ЧЕРНО МОРЕ

Автор: Сергей Николов

Живял някога един старец, на брега на красиво море. По цял ден той плетял мрежи и хващал риба. Имало толкова много, че старият рибар раздавал и на животните си. Той имал добро куче и черна зла котка. Кучето се казвало Бόли, а котката Сержѝна.

- Бόли! - извикал старецът на кучето си и то веднага се приближило.
- Бόли, донеси ми водата, че ожаднях.
Кучето се втурнало и след малко се върнало с водата.
- Ето ти една рибка. - погалил го старецът. [ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Сергей Николов
ЧЕРНО МОРЕ

MAMA

Автор: Сергей Николов

В прекрасен дворец, на брега на океана, живеел Цар. Горкият бил загубил своята Царица при раждането на първородната им дъщеря принцеса Селина.
След този злощастен ден Царят не се отделял и за миг от своята малка дъщеричка Селина, тъй като нямало да може да понесе мъката, ако и на нея ѝ се случело нещо.
Една вечер, принцеса Селина попитала баща си:
- Тате, може ли утре на плажа, да не ме държиш за ръка?
- Малка си още.
- Моля те, тате, само за малко?
- Ще паднеш и ще се удариш.
- Но,...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Сергей Николов
MAMA

Рике с Перчема

Автор: Шарл Перо


Имало едно време една царица. Тя родила толкова грозен син, та хората сметнали, че детето няма човешки образ.

Една фея, която се случила там при раждането му, уверила, че то ще стане приятен младеж, понеже ще бъде много умен. Тя дори добавила, че по силата на дарбата, която току-що му дала, той ще може да направи умен колкото себе си оногова, когото най-много обикне.

Това утешило малко нещастната царица, която много скърбяла, че има толкова грозно бебе....[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Шарл Перо
Рике с Перчема

Магарешката кожа

Автор: Шарл Перо

Имало едно време един цар. Той бил от най-могъщите, но живеел в мир със съседите си и в държавата му царяло благоденствие.

Неговата жена, царицата, била тъй красива и мила, тъй кротка и добра, че той бил колкото щастлив цар, толкова и щастлив съпруг. От техния нежен брак, изпълнен с любов и съгласие, се родила дъщеря, надарена с такива добродетели и прелести, че родителите не тъгували, гдето нямали и други деца.

В просторния и богат дворец всичко било...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Шарл Перо
Магарешката кожа

Малечко-палечко

Автор: Шарл Перо

Живели едно време дървар и дърварка. Те имали седем деца - все момчета. Най-голямото било едва на десет години, а най-малкото - на седем.

Дърварят и дърварката били много бедни и седемте деца още повече затруднявали живота им. Никое от тях не можело да си изкарва хляба, а времената били много тежки.

Мъчно им било и за това, че най-малкото било много слабичко и мълчаливо и толкова добродушно, че го смятали за глупаво. Когато се родило, детето било съвсем дребно,...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Шарл Перо
Малечко-палечко

Котаракът с чизми

Автор: Шарл Перо


След смъртта си един воденичар оставил на тримата си сина всичко на всичко: една воденица, едно магаре и един котарак. Подялбата направили бързо. Не викали нито нотариус, нито съдия, защото и без това скоро щели да изядат бедната бащиния. Най-големият получил воденицата, вторият - магарето, а за най-малкия останал само котаракът. Той не можел да се помири, че му се паднал такъв нищожен дял.

- Братята ми, като се сдружат, ще могат честно и почтено да изкарват хляба си -...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Шарл Перо
Котаракът с чизми

Баба Марта

Автор: Народна Приказка

Живяла Марта със своите братя далеч в планината. Те носели едно име - Сечко. Само че единия наричали Малък, а другия - Голям Сечко.
От високата планина те виждали и чували всичко, каквото ставало на земята. Усмихнела ли се Марта, погалвала гадинки и тревички. Стопляла простора с благата си усмивка, блестяло като златно слънцето, прелитали весело птичките.
Веднъж една млада пъргава невеста подкарала овчиците си в планината, зер топло слънце огряло, птички се обаждали, та тревица стоката да...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна Приказка
Баба Марта

Ангелът на Справедливостта

Автор: Народна Приказка

Едно време имало някъде си един беден и добър човек. Той се трудил от сутрин до вечер да изкара прехраната си и да спечели някоя и друга пара. Но кой знае как, не му вървяло и той си останал беден, та беден. Като видял, че няма спасение, беднякът решил да иде в някоя друга земя, дето трудът се цени повече, дето човешката справедливост е по-голяма, та дано там сполучи.
Нарамил човекът торбичката с хлебец на гърба си, взел тояжката Е ръка, простил се с близки и приятели и тръгнал на...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна Приказка
Ангелът на Справедливостта

Алчният богаташ

Автор: Народна Приказка

Имало едно време двама братя. Единият бил богат, другият – беден. Богатият нищо не работел, а печелел много. Бедният ловял риба и така се прехранвал.
Веднъж богатият вдигнал сватба — сина си женел.
Събрали се много гости в дома му.
„Ще ида и аз на гости на брат си" — рекъл си бедният. Взел на заем от съседите кравай и отишъл, но застанал пред портата, не посмял да влезе. Като го зърнал, богатият брат изревал:
— Защо си се домъкнал? Да не искаш да се...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна Приказка
Алчният богаташ

Аз бях до теб

Автор: Народна Приказка

За да видиш и да се докоснеш до Майтрея (Месията), било необходимо да го съзерцаваш по тантричен начин. За целта Асанга си намерил учител, който владеел тантричния начин на съзерцание на Майтрея, бил посветен от него и се уединил в пещера да медитира. През първите три години той съзерцавал строго по правилата, посочено му от учителя, като четял мантри. Но времето минало без забележим успех. Не видял Майтрея даже на сън. Тогава се отчаял и тръгнал да се скита по света. Веднъж срещнал един старец...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна Приказка
Аз бях до теб
Оракули